Top
 

Esate ne pelno siekianti, nevyriausybinė organizacija ar viešoji įstaiga?

Ieškote solidaus partnerio, kuris pasirūpintų jūsų finansais ir apskaita?

Partnerio, kuris stengtųsi visomis išgalėmis, dirbtų našiai ir teiktų skaidrias ataskaitas jūsų akcininkams ir rėmėjams?

Siekdamos viešosios gerovės ne pelno ir nevyriausybinės organizacijos bei viešosios įstaigos kelia sau skirtingus tikslus. Stengiamasi, kad organizacijų veikla būtų skaidri, nepriklausoma, veiksmingai naudojamos viešosios lėšos. Organizacijos finansuojamos rėmėjų aukomis arba iš mokesčių surenkamomis lėšomis, todėl turi atsiskaityti už lėšų valdymą ir panaudojimą įvairioms institucijoms. Taigi joms veiksminga finansinė apskaita ypač svarbi.

 

Pasirinkę „Nordgain“, įgyjate socialiai atsakingą partnerį, kuris užtikrins tinkamą kokybę ir ekonominį efektyvumą, o jūsų socialiniams partneriams bus tinkamai pristatyta jūsų veikla, jie galės būti ramūs, kad jūs tinkamai vykdote savo įsipareigojimus. Tai padės užtikrinti, kad jūsų organizacija, nuosekliai kurdama viešąją gerovę, dirbtų aktyviai ir ilgai.